Home Utbildning

Utbildning

– HLR – Hjärt och Lung Räddning
– Grundutbildning
– Brandsläckning
– Brandskyddansvarig / Kontrollant
– Första hjälpen
– Utrymningsledare
– Utrymningsövning